ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾಪಡೆ

(Indian Coast Guard)

ಹುದ್ಧೆಯ ಹೆಸರು :

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡಂಟ್

1) ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ/ CPL: 50 ಹುದ್ದೆಗಳು

2) ಟೆಕ್ 20 ಹುದ್ದೆಗಳು 3) Law 01 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 71 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

1) General Duty

ಪದವಿ (60%) (Mathematics and Physics)

2) Commercial Pilot Licence

12th(55%)(Mathematics and Physics)

(Commercial Pilot Licence)

3)Technical - Engineering

4) Law- law degree

(ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 01 ಜುಲೈ 1993/1997 ರಿಂದ

 30 ಜೂನ್ 2001/2003 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿರಬೇಕು

(ಸಡಿಲಿಕೆ OBC 3 ವರ್ಷ, SC/ST 5 ವರ್ಷ)

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್-ಸೈಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್

ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ:

17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ವೆಬ್'ಸೈಟ್ :

https://joinindiancoastguard.cdac.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ 

(Staff Selection Commission (SSC) )

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಜೆಇ)

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ನಂತರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಡಿಪ್ಲೊಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ /

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ

(ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್)

(ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ : ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ

( ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅಜಿ೯ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗ೯, EWS ಮತ್ತು ಒ.ಬಿ.ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100/-

SC,ST,PWD,ಮಹಿಳೆ,ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ:

1) Paper-I (Computer Based Examination)

2) Paper-II (Descriptive Type)

3) Document Verification

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್-ಸೈಟ https://ssc.nic.in

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

02 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

https://ssc.nic.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ

(ಐಬಿಪಿಎಸ್)

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಆಫೀಸರ್‌/

ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ

(IBPS CRP PO/MT-XII)

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 6432 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಯಾವುದೇ ಪದವಿ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ / ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ 850

SC, ST & Pwd ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ 175

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ :20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ

ಒ.ಬಿ.ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  03 ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ

ಎಸ್.ಸಿ/ ಎಸ್.ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  05 ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

(1) Preliminary Exam

(2) Main Exam

(3) Interview

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ www.ibps.in

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

22 ಆಗಸ್ಟ್ 2022

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

www.ibps.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್

Staff Selection Commission (SSC)

ಹುದ್ಧೆಯ ಹೆಸರು :

ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್

(Sub-Inspector in Delhi Police 

 Sub-Inspector in Border Security Force 

 Sub-Inspector in Central Industrial Security Force 

 Sub-Inspector in Central Reserve Police Force 

Sub-Inspector in Indo-Tibetan Border Police Force 

 Sub-Inspector in Sashastra Seema Bal )

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 4300 ಹುದ್ಧೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ

 ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯತೆ :

ಪುರುಷ Height-170 cm, Chest- 85cm ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ

ಮಹಿಳೆ :- Hight- 157 cm

( ಮಿಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೊಡಿರಿ)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ 20-25 ವರ್ಷ

ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : ಗರಿಷ್ಠ 28 ವರ್ಷ

ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ

( ಮಿಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅಜಿ೯ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗ೯ ಮತ್ತು ಒ.ಬಿ.ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100/-

SC,ST, ಮಹಿಳೆ, Ex .Ser ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

1) ಪೆಪರ್-I ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

 2) ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಾಡ್ಯತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

3) ಪೆಪರ್-II ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://ssc.nic.in  ಪ್ರವೇಶಿಸಿ  

ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ

10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

30 ಆಗಸ್ಟ್ 2022

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ :

https://ssc.nic.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ

(Border Security Force-

BSF )

ಹುದ್ಧೆಯ ಹೆಸರು :

ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ (ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್​​)

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 323 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ/ 10+2

ಮತ್ತು ಟೈಪಿಂಗ್/ ಶಾರ್ಟ್-ಹ್ಯಾಂಡ್

ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯತೆ :

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿರಿ

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗ೯ 18 - 25 ವರ್ಷ

OBC: 03 ವರ್ಷ ಮತ್ತು SC/ST: 05 ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ,EWS, ಒ.ಬಿ.ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 47.2/-

SC,ST, /exser/ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

3) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

1) ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2) ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್

4) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ವೆಬ್-ಸೈಟ್ https://rectt.bsf.gov.in

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ : 

08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

06 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

https://rectt.bsf.gov.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

error: Content is protected !!