ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ

Central Industrial Security Force (CISF)

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

1) ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಬ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ (ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫಿ) 

2) ಹೆಡ್‌ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್‌ (ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇರಿಯಲ್‌)

 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 540 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ/10+2 /

ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

(ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯತೆ

ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಮನಿಸಿ)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ : 18 - 25 ವರ್ಷ

(ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ  ಮತ್ತು OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ:  ರೂ.100

SC/ST/ExSer ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

1)  ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2)  ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ

3) ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ

 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

www.cisfrectt.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

 ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್  

(ಎಸ್‌ಬಿಐ)

ಹುದ್ಧೆಯ ಹೆಸರು :

ಪ್ರೊಪೇಷನರಿ  ಆಫೀಸರ್ (ಪಿಒ)

 ಹುದ್ಧೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 1673 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ
ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ:

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗ೯ 21 -30 ವರ್ಷ

(ಮಿಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅಜಿ೯ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒ.ಬಿ.ಸಿ : ರೂ 750

SC/ ST/ PWD ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

1) Preliminary Examination

2) Main Examination

3) Psychometric Test

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್-ಸೈಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ

 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ:

22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌:

www.sbi.co.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ

(Staff Selection Commission)

(SSC)

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ಕಂಬೈನ್ಡ್‌ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್‌

ಲೆವೆಲ್ (CGL) ಪರೀಕ್ಷೆ 2022

(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕ

ಮಾಡಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ)

 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 20000 ಹುದ್ದೆಗಳು

(Tentative vacancies approx. 20,000 vacancies)

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ

ಪದವಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ: 18-30 ವರ್ಷ

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಮತ್ತು OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ 100

SC, ST Women & ExSer ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಆಯೋಗದ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ https://ssc.nic.in

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

1) Tier-I:  Examination

 2) Tier-II:  Examination


ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

08 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

https://ssc.nic.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

(Airports Authority of India)

ಹುದ್ಧೆಯ ಹೆಸರು :

ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

  ಸಿನೀಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 156 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಮೆಕಾನಿಕಲ್​/Fire/ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್​ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ/

HMV, LMV Licence/Degree, PG(Relevant Discipline)

(ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ 18-30 ವರ್ಷ

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

1) Written Exam(Computer Based Test)

2) Documents Verification

/PET/relevant test

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ:

01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

www.aai.aero

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ

Food Corporation of India (FCI) 

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ನಾನ್‌ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

J.E. (Civil Engg), Steno Gr-II ,

AG-III (General), AG-III (Accounts),

, AG-III (Technical),

AG-III (Depot) , AG-III (Hindi)

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

5043 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

Degree / Civil/Electrical/Mechanical/

Engineering/BCOM/B.Sc/B. Tech / BE

(ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

(ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ/OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ:  ರೂ.500

SC/ST/PWD ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

Online Test

 ( skill/typing test wherever applicable)

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

 ವೆಬ್-ಸೈಟ್ www.recruitmentfci.in

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ:

06 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

05 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

www.fci.gov.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

error: Content is protected !!