ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

2443 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

 ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ 

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು 

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ : 18 - 40ವರ್ಷ

( ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ, OBC, EWS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ :  ರೂ.100

SC, ST. PWD, ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ http://appost.in/gdsonline

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

21-12-2020

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

20-01-2021

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

www.appost.in

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ

(Staff Selection Commission (SSC))

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ಕಂಬೈನ್ಡ್‌ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್‌

ಲೆವೆಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 2020

(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕ

ಮಾಡಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ)

 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 6506 ಹುದ್ದೆಗಳು .

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

 ಪದವಿ

(Any Degree)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ: 18-30 ವರ್ಷ

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಮತ್ತು OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ 100

SC, ST Women & ExSer ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಆಯೋಗದ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ https://ssc.nic.in

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

1) Tier-I: Computer Based Examination

 2) Tier-II: Computer Based Examination

Tier-III: Pen and Paper Mode (Descriptive)

Tier-IV: Computer Proficiency Test/

Data Entry Skill Test (wherever applicable)/

Document Verification

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

29-12-2020

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

31-01-2021

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

https://ssc.nic.in

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ

(Indian Coast Guard )

ಹುದ್ಧೆಯ ಹೆಸರು :

1) ನಾವಿಕ (Navik)

2) ಯಾಂತ್ರಿಕ  (Yantrik)

 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 358 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

1) ನಾವಿಕ (Navik)

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

2) ಯಾಂತ್ರಿಕ  (Yantrik)

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ  :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗ೯ 18 - 22 ವರ್ಷ

SC/ST ಗರಿಷ್ಠ 27 ವರ್ಷ,  OBC ಗರಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷ

ಅಜಿ೯ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗ೯, OBC ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳಿಗೆ 250/-

SC,ST ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

Stage- I : ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

Stage- II : ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

Stage- III : ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ

Stage-IVದಾಖಲೆಪರಿಶೀಲನೆ

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

 ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್-ಸೈಟ  ಪ್ರವೇಶಿಸಿ

 ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ:

05-01-2021

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

19-01-2021

ವೆಬ್'ಸೈಟ್ :

www.joinindiancoastguard.gov.in

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ

[ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ (UPSC)]

ಹುದ್ಧೆಯ ಹೆಸರು :

1) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

(National Defence Academy-NDA)

2) ನೌಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

(Naval Academy-NA)

 ಹುದ್ಧೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 400 ಹುದ್ದೆಗಳು

(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ:370 ಹುದ್ದೆಗಳು

ನೌಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ: 30 ಹುದ್ದೆಗಳು)

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

1) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಪಿಯುಸಿ (10+2)ಪಾಸ್‌ ಆಗಿರಬೇಕು

2) ನೌಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಪಿಯುಸಿ (10+2) ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

(ದೈಹಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರಬೇಕು)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ:

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ದಿನಾಂಕದ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿರಬೇಕು

02-07-2002 ರಿಂದ  01-07-2005

(ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಹ೯ರು)

ಅಜಿ೯ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗ೯,ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳಿಗೆ: ರೂ. 100/-

ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

1) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ   

2) ಸಂದರ್ಶನ

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ:

30-12-2020

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

19-01-2021

error: Content is protected !!