ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ

 Junior Powerman & Junior Station Attendant

 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ

 ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ


ಅಧಿಸೂಚನೆ (NHK) : ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಅಧಿಸೂಚನೆ(HK) : ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 1:5ರ ಪಟ್ಟಿ

ಮತ್ತು cutoff ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ

1:5 Junior Powerman List : ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Cut off Junior Powerman : ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ

1:5 Junior Powerman List : ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Cut off Junior Powerman : ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ

1:5 Junior Powerman List : ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Cut off Junior Powerman : ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್-ಸೈಟ್

BESCOM : http://bescom.org

GESCOM : http://www.gescom.in

HESCOM : http://www.hescom.co.in

CESCOM : http://www.cescmysore.org/en

MESCOM : http://www.mesco.in


Comments are closed.

error: Content is protected !!