ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ)

(ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ)

(ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವುದು

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಡವಾಗಬಹುದು,

ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿರಿ)


2) ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ


ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ : ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Comments are closed.

error: Content is protected !!