ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ

(Life Insurance Corporation of India)

ಎಲ್ಐಸಿ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ

ನೇಮಕಾತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಫಲಿತಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ

South Central Zone ( Karnataka)

Comments are closed.

error: Content is protected !!